شما اینجا هستید.: خانهامکاناتتأسیساتبرق و گاز

تأسیسات

آخرین اخبار

06 مرداد 1393
طي سه ماهه اول سال 93، 4 شرکت دانش‌بنیان جدید به عضویت پارک فناوری پردیس درآمدند.
26 تیر 1393
صنایع ارتباطی آوا، واحد برتر در«طرح ملي شناسايي مديران جوان برتر صنعتگر و كارآفرين كشور»

برق و گاز

برق
به منظور تامين برق مجموعه پارك فناوري پرديس 4 پست اصلي و13 پست فرعي از سال 1383 نصب وراه اندازي گرديده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. ضمناً بالغ بر 4000 متر كابل فشار قوي و4000 متر كابل فشار ضعيف جهت تامين شبكه زير ساختي برق پارك از داخل تونل تاسيسات نصب وراه اندازي شده است. ظرفيت برق مجموعه در حال حاضر بالغ بر 7 مگاوات مي‌باشد.


گاز
بمنظور گاز رساني به مجموعه پارك ، عمليات لوله گذاري از طريق تونل تاسيسات از سال 1388 شروع شده است.شبكه گاز مجموعه پارك شامل 4000 متر لوله كشي و نصب 30 علمك گاز ميباشد. اين پروژه مجهز به سيستم ايمني قطع كن بوده وايستگاه تقليل فشار اختصاصي با حداكثر مصرف 10000 متر مكعب برساعت در سال 1389 بمنظور اتصال به شبكه گاز در شهر جديد پرديس احداث گرديده است .