شما اینجا هستید.: خانهامکاناتتأسیساتمخابرات

تأسیسات

آخرین اخبار

06 مرداد 1393
طي سه ماهه اول سال 93، 4 شرکت دانش‌بنیان جدید به عضویت پارک فناوری پردیس درآمدند.
26 تیر 1393
صنایع ارتباطی آوا، واحد برتر در«طرح ملي شناسايي مديران جوان برتر صنعتگر و كارآفرين كشور»

مخابرات

مركز مخابرات پارك فناوري پرديس


مركز مخابرات پارك فناوري پرديس از سال 1386 بمنظور تامين 10000 خط تلفن تجهيز وراه اندازي گرديده و هم اكنون نيز وظيفه تامين نياز ارتباط تلفني شركتها را بعهده دارد.بمنظور بهره برداري از اينترنت جهت شركتهاي مستقر در پارك 30 خط ADSL راه اندازي شده است. لازم به ذكر است مركز مخابرات پارك قابليت واگذاري خطوط تلفن غير رايج(داراي امكانات ويژه) را نيز داراست وتا كنون بیش از 10 خط تلفن به اين منظور به شركتها ي مستقر واگذار گرديده است.

دانلود فرم درخواست