شما اینجا هستید.: خانهمعرفیساختار سازمانیهیأت امنا

ساختار سازمانی

آخرین اخبار

06 مرداد 1393
طي سه ماهه اول سال 93، 4 شرکت دانش‌بنیان جدید به عضویت پارک فناوری پردیس درآمدند.
26 تیر 1393
صنایع ارتباطی آوا، واحد برتر در«طرح ملي شناسايي مديران جوان برتر صنعتگر و كارآفرين كشور»

هیأت امنا


الف ـ وظایف و اختیارات هیات امنای پارک
طبق ماده 7 قانون تشكيل هيات‌هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183 شورايعالي انقلاب فرهنگي مورخ 9 و 23-12-1367) و ماده 6 اساسنامه پارک مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مورخ 1384) وظايف و اختيارات هيات امناي پارك فناوری  پردیس به شرح زير است:
1 . تصويب آيين‌نامه داخلي؛
2 . تصويب سازمان اداري مؤسسه؛
3 . تصويب خط‌مشي و سياست‌هاي مالي، اجرايي، علمي و فناوري پارک؛
4 . تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي مربوط به فعاليت‌هاي پارک؛
5 . نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي پارك و بررسي گزارش عملكرد سالانه پارك؛
6 . تصويب مقررات و ضوابط استخدامي، اداري، مالي، معاملاتي و تشكيلات پارك؛
7 . تصويب طرح‌هاي توسعه و گسترش پارك؛
8 . تصويب آيين‌نامه‌ها و ضوابط تاسيس مراكز و موسسه‌‌هاي فناوري در پارك؛
9 . تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي و كارگاهي؛
10 . بررسي و تصويب بودجه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي‌شود؛
11 . تصويب بودجه تفصيلي سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه پارك؛
12 . تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن؛
13 . تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي مؤسسه؛
14 . تصويب ضوابط و سقف تحصيل اعتبار از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در چارچوب ضوابط مربوطه؛
15 . كوشش براي جلب كمك‌هاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي؛
16 . پيشنهاد ميزان فوق العاده اعضاي هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنيسين‌ها)؛
17 . تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التاليف و نظاير آن؛
18 . بررسي گزارش مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه ارائه مي‌شود؛
19 . پيشنهاد انحلال پارك به كميته تخصصي فناوري؛
20 . پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه پارك.
 

ب ـ ترکیب هیات امنای پارک
بر اساس ماده 5 اساسنامه پارک مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مورخ 1384) تركيب هيات امناي پارك فناوری پردیس به شرح زير مي‌باشد:

اعضای حقوقی:
1 . معاون اول رییس‌جمهور (رییس هیات امنا . معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور (نایب رییس هیات امنا)؛
3 . رییس پارك فناوری پردیس (دبیر هیات امنا)؛
4 . وزیر نفت یا نماینده تام‌الاختیار وی؛
5 . معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
6 . معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا نماینده تام‌الاختیار وی؛
7 . رییس مركز همكاری‌های فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری؛
8 . رییس سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران؛
9 . رییس دانشگاه صنعتی شریف.
 
اعضای حقیقی:
چهار تا شش تن از شخصیت‌های علمی، فرهنگی و یا اجتماعی محلی و كشوری با رعایت شرایط و اولویت‌های ذیل كه در توسعه و پیشرفت پارك نقش موثری داشته باشند:
1. یك نفر از شخصیت‌های صاحب نظر در امور پارك‌های علم و فناوری؛
2. یك نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه‌های استان تهران؛
3. یك نفر از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی استان تهران؛
4. دو نفر از صاحب‌نظران امور صنعتی منطقه یا واحدهای فناوری؛
5. یك نفر از شخصیت‌های صاحب نظر در امور توسعه اقتصادی.
 
* اعضای حقیقی هیات امنای پارک فناوری پردیس با رعايت بند الف و ب اصلاح و تكميل قانون تشكيل هيات امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب دويست و سي و نهمين جلسه شورايعالي انقلاب فرهنگي مورخ 30-11-69، با حکم رییس سازمان موسس (رییس جمهور) به مدت 4 سال به این سمت منصوب می‌شوند.
 
 
1ـ ترکیب اولین دوره هیات امنا (1389 الی 1393)
هیات امنای پارک فناوری پردیس از ترکیب اعضای حقوقی و اعضای حقیقی تشکیل می‌شود.
 
 
اعضای حقوقی:
دکتر اسحاق جهانگیری
دكتر سورنا ستاری
مهندس مهدی صفاری‌نیا
معاون اول رییس‌جمهور 
و رییس هیات امنا
معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور
و نایب رییس هیات امنا

رییس پارك فناوری پردیس
 و دبیر هیات امنادکتر محمدرضا مقدم
نماینده تام الاختیار معاون
دکتر سیدعلی اکرمی فر
معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت
 و نماینده تام الاختیار وزیر 

برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

رییس مركز همكاری‌های فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری​دكتر وحید احمدی
​دكتر محمد خزاعي
دكتر محمود فتوحي
​​معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
​​معاون وزیر و رییس سازمان سرمایه‌گذاری 
و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران

​​​سرپرست دانشگاه صنعتی شریفاعضای حقیقی:
 


دكتر سعید سهراب‌پور​
دكتر بهزاد سلطانی​
​قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان و
عضو فرهنگستان علوم ج. ا. ایران

رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
و عضو هیات علمی دانشگاه كاشان 

با روی کار آمدن دولت دهم و صدور احکام اعضای حقیقی دوره اول هیات امنا توسط رییس جمهور وقت، اولین جلسه هیات امنا در آبان ماه 1389 برگزار شد و زمینه لازم برای تکمیل و تقویت ساختار و برنامه‌های مجموعه را فراهم نمود.

2ـ تقویم جلسات هیات امنا :
1 . جلسه اول از دوره اول: 21-09-1389، با 3 مصوبه
2 . جلسه دوم از دوره اول: 19-12-1389، با 8 مصوبه
3 . جلسه سوم از دوره اول: 08-12-1390، با 5 مصوبه
4 . جلسه چهارم از دوره اول: 16-12-1390، با 4 مصوبه
5 . جلسه پنجم از دوره اول: 22-12-1391، با 2 مصوبه
 
 
3ـ اهم مصوبات جلسات هیات امنا
1. تعيين اعضاي كميسيون دائمي هيات امناي پارك فناوري پرديس؛
2. تصویب آيين‌نامه مالي معاملاتي پارك فناوري پرديس؛
3. تصويب بودجه تفضيلي سال 1390 پارك فناوري پرديس؛
4. تصويب بودجه تفضيلي سال 1391 پارك فناوري پرديس؛
5. تصويب آيين‌نامه عضويت و استقرار در پارك فناوري پرديس؛
6 . تصويب آيين‌نامه بهره‌مندي از مزايا و حمايت‌هاي پارك فناوري پرديس؛
7 . تصويب برگزاري جايزه فناوري كشورهاي اسلامي؛
8 . تصويب آيين‌نامه تاسيس شبكه فن‌بازار ملي ايران؛
9 . تصويب آيين نامه اداري – استخدامي اعضاي غير هيات علمي پارك؛
10. تصویب ساختار سازمانی پارک فناوری پردیس و واحدهای تابعه؛
11. تصويب آيين‌نامه ايجاد واحدهاي اقماري پارك فناوري پرديس.
 

ج ـ وظایف کمیسیون دائمی هیات امنای پارک
طبق دستور العمل نحوه تشکیل و فعاليت کمیسیون دایمی، مصوب اولين جلسه هیات امنای پارک مورخ 21-09-89، وظايف كميسيون دائمي به شرح زير مي‌باشد:
1 . بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هيات امناء، دبير هيات امنا يا هر يك از اعضاي هيات امناء به كميسيون ارجاع مي‌شود؛
2 . بررسي بودجه تفصيلي سالانه پارك و مراكز رشد تابعه؛
3 . بررسي برنامه‌هاي عملياتي و برنامه‌هاي راهبردي پارك؛
4 . بررسي ساختار تشكيلاتي پارك؛
5 . بررسي و تصويب اصلاحيه‌هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت در قالب برنامه‌هاي توسعه پارك و سياست تعيين شده از سوي هيات امناء و ارائه گزارش نهايي آن به هيات امناء؛
6 . ارزيابي گزارش عملكرد سالانه پارك و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه گزارش عملكرد پارك براي اطلاع و اتخاذ تصميم هيات امناء.
 
 
د ـ ترکیب کمیسیون دائمی هیات امنای پارک
طبق دستور العمل نحوه تشکیل و فعاليت کمیسیون دایمی، مصوب اولين جلسه هیات امنای پارک مورخ 21-09-89، تركيب اعضاي كميسيون دائمي به شرح زير مي‌باشد:
 
اعضای حقوقی:
1 . معاون علمي و فناوري رييس جمهور (رييس كميسيون دائمي)؛
2 . رييس پارك فناوري پرديس (دبير كميسيون دائمي)؛
3 . نماينده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.
 
اعضای حقیقی:
دو تن از اعضاي حقوقي و دو تن از اعضاي حقيقي هيات امناء به انتخاب هيات امناء
 
* اعضای حقیقی کمیسیون دایمی هیات امنای پارک فناوری پردیس بر اساس تبصره بند «ب» دستورالعمل نحوه تشکیل و فعاليت کمیسیون دایمی (مصوب اولين جلسه هیات امنای پارک مورخ 21-09-89) با حکم رییس هیات امنا (معاون اول رییس جمهور) و به مدت 4 سال به این سمت منصوب می‌شوند.
 
 
ترکیب کمیسیون دائمی اولین دوره هیات امنای پارک (1389 الی 1393) :
**کمیسیون دائمی اولین دوره هیات امنای پارک نیز با تركیب ذیل تشكیل می‌شود:

​دكتر سورنا ستاری
مهندس مهدی صفاری‌نیا
​دکتر سیدعلی اکرمی فر
​معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور
(نایب رییس هیات امنا)

رییس پارك فناوری پردیس
(دبیر هیات امنا)

​رییس مركز همكاری‌های
فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری


​دكتر بهزاد سلطانی
​دكتر رضا روستا آزاد
​دکتر رضا گرایی‌نژاد
رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
و عضو هیات علمی دانشگاه كاشان 

​رییس دانشگاه صنعتی شریف
​رییس امور بودجه آموزشی و فرهنگي و
نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
ریاست جمهوری در کمیسیون دایمی
** هشتمین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنا پارک فناوری پردیس در تاریخ 2 تیرماه 1393 تشکیل شد  و 3 مصوبه داشت.
 
تقویم جلسات کمیسیون دائمی هیات امنا :
1 . جلسه اول: 13-10-1389، با 6 مصوبه؛
2 . جلسه دوم: 26-11-1389، با 4 مصوبه؛
3 . جلسه سوم: 05-04-1390، با 5 مصوبه؛
4. جلسه چهارم: 23-08-1390، با 7 مصوبه؛
5 . جلسه پنجم: 08-05-1391، با 3 مصوبه؛
6 . جلسه ششم: 21-12-1391، با 2 مصوبه؛
7 . جلسه هفتم: 19-04-1392، با 3 مصوبه؛
8 . جلسه هشتم: 2-04-1393. با 3 مصوبه.