سرمایه‌گذاری‌ها

آخرین اخبار

06 مرداد 1393
طي سه ماهه اول سال 93، 4 شرکت دانش‌بنیان جدید به عضویت پارک فناوری پردیس درآمدند.
26 تیر 1393
صنایع ارتباطی آوا، واحد برتر در«طرح ملي شناسايي مديران جوان برتر صنعتگر و كارآفرين كشور»

گزارش‌هاي سالانه


واحدهاي فناور عضو پارك تا پايان سال 1389
واحدهاي فناور عضو پارك فناوري پرديس از ابتداي سال 1383 كه عمليات واگذاري اراضي فاز اول پارك (پرديس نوآوري) آغاز گرديده است تا پايان سال 1389 رقمي بالغ بر 1162 ميليارد ريال در پارك فناوري پرديس سرمايه‌گذاري نموده‌اند.
سرمايه­گذاري اين واحدهاي فناور، در 3 حوزه خريد زمين، احداث ساختمان و ايجاد فضاهاي پژوهشي و بالأخره تجهيز فضاهاي پژوهشي (ابزارآلات، آزمايشگاههاي تخصصي، مواد اوليه، دستگاهها و ماشين­هاي كارگاه، رايانه و لوازم اداري و ...) بوده است.
نسبت كل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در هر بخش، به شرح نمودار ذيل است:


جدول سرمايه‌گذاري سالانه واحدهاي فناور براي خريد زمين از سال 1380 تاكنون به شرح نمودار زير است:


همچنين درصد كل سرمايه‌گذاري واحدهاي فناور در حوزه هاي مختلف فناوري به شرح نمودار ذيل مي باشد: