شما اینجا هستید.: خانهمعرفیساختار سازمانیشورای پارک

ساختار سازمانی

آخرین اخبار

06 مرداد 1393
طي سه ماهه اول سال 93، 4 شرکت دانش‌بنیان جدید به عضویت پارک فناوری پردیس درآمدند.
26 تیر 1393
صنایع ارتباطی آوا، واحد برتر در«طرح ملي شناسايي مديران جوان برتر صنعتگر و كارآفرين كشور»

شورای پارک


الف ـ وظایف شورای پارك :
طبق ماده 8 اساسنامه پارك (مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مورخ 1384)، وظايف شوراي پارك به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ تدوین سیاست‌ها و اولویت‌بندی زمینه‌های فعالیت پارك در چارچوب راهبردهای مصوب هیات امنا
2 ـ تصویب طرح ایجاد مراكز رشد واحدهای فناوری و مراكز خدمات علمی و فناوری و دیگر مراكز مورد نیاز جهت ارائه به سازمان موسس
3 ـ تصویب پذیرش شركت‌ها و موسسات خارجی در راستای تحقق اهداف پارك
4 ـ تصویب امتیازات و كمك‌های مالی یا اعتباری به شرکت‌ها و موسسات عضو پارك اعم از داخلی و خارجی مطابق با ضوابط هیات امنا
5 ـ تدوین آیین نامه داخلی شورا

ب ـ ترکیب اعضای شورای پارك :
طبق ماده 7 اساسنامه پارك (مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري مورخ 1384)، تركيب اعضاي شوراي پارك به شرح زير مي‌باشد:
 
اعضای حقوقی:
1 ـ رییس پارك (رییس شورا)
2 ـ معاون (مدیر) امور فناوری پارك (دبیر شورا)
3 ـ معاون (مدیر) امور پشتیبانی پارك
4 ـ معاون (مدیر) فن بازار پارك
 
اعضای حقیقی*:
5 ـ یك نماینده از سوی واحدهای فناوری
6 ـ یك نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی یا صنایع منطقه
7 ـ یك نفر صاحب نظر در امور پارک‌های علم و فناوری
8 ـ معاون پژوهشی یكی از دانشگاه‌های تهران
 
*. بر طبق اساسنامه پارک، اعضای حقیقی شورای پارک به پیشنهاد رییس پارک و به موجب حکم نایب رییس هیات امنا (معاون علمی و فناوری رییس جمهور) به مدت 2 سال منصوب می‌شوند.
 

پ ـ اعضای فعلی شورای پارک :
 
اعضای حقوقی:
مهندس مهدی صفاری‌نیا


​​رییس پارک و رییس شورا​ عليرضا رضواني‌نيا
​مهندس حسین صابری
مهندس اکبر قنبرپور
سرپرست معاونت فني و اجرايي
​معاون توسعه فناوری
​مدیر امور واحدهای فناور و دبیر شورا

 
 
 
اعضای حقیقی**:
 ​مهندس سید جواد حسینی
دکتر حمیدرضا طیبی
​رییس هیات مدیره شرکت بسامد آزما
(واحد فناور عضو پارک)
​رييس جهاد دانشگاهي 
​دكتر سيد مهدي سيدي
​ دکتر عبدالله افشار
عضو هيات علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي گياهي
​ معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي

 
**. اعضای حقیقی شورای پارک به پیشنهاد رییس پارک و با صدور احکام جداگانه‌ای توسط دکتر نسرین سلطانخواه (معاون علمی و فناوری رییس جمهور و نایب رییس هیات امنا) به مدت 2 سال منصوب شده‌اند.
 
 
 
اعضای حقیقی سابق:
​دکتر محمدرضا پور ابراهیمی
​دکتر مسعود تجریشی​
​رییس سابق صندوق حمایت از پژوهشگران و نماينده
نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي 1390 الی 1391
​ معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف 1390 الی 1391


ت ـ تقویم جلسات شورای پارک :
1 ـ جلسه اول: 02-05-1390
2 ـ جلسه دوم: 18-05-1390
3 ـ جلسه سوم: 15-06-1390
4 ـ جلسه چهارم: 19-07-1390
5 ـ جلسه پنجم: 17-08-1390
6 ـ جلسه ششم: 13-10-1390
7 ـ جلسه هفتم: 16-12-1390
8 ـ جلسه هشتم: 05-02-1391
9 ـ جلسه نهم: 07-04-1391
10 ـ جلسه دهم: 17-10-1391
 

ث ـ اهم مصوبات جلسات شورای پارک :
1 ـ آيين‌نامه داخلي شوراي پارك
2 ـ آيين نامه ايجاد واحدهاي اقماري پارك فناوري پرديس (براي ارجاع به هيات امنا)
3 ـ آيين نامه پرداخت شارژ در پارك فناوري پرديس
4 ـ آيين نامه ايجاد مراكز رشد اقماري وابسته به پارك فناوري پرديس (براي ارجاع به هيات امنا)
5 ـ دستورالعمل صدور مجوز فناوري و شرايط تمديد آن
6 ـ آيين‌نامه برگزاري انتخابات نمايندگان واحدهاي فناور در كميته‌هاي شهري
7 ـ دستورالعمل توليد در پارك
8 ـ دستورالعمل بهره‌وري از حمايت‌هاي تجاري‌سازي پارك
9- دستورالعمل واگذاري ساختمان‌هاي غيردولتي
10- دستورالعمل ارزيابي عملكرد واحدهاي فناور عضو پارك فناوري پرديس