تبادل فناوری

آخرین اخبار

06 مرداد 1393
طي سه ماهه اول سال 93، 4 شرکت دانش‌بنیان جدید به عضویت پارک فناوری پردیس درآمدند.
26 تیر 1393
صنایع ارتباطی آوا، واحد برتر در«طرح ملي شناسايي مديران جوان برتر صنعتگر و كارآفرين كشور»

نشست‌های تبادل فناوری


يكي از قويترين مكانيزمهاي شتاب‌دهنده به امر انتقال فناوري و تبادل اطلاعات حوزه فناوري، برگزاري نشستهاي تبادل فناوري است. نشست‌هاي تبادل فناوري عمدتاً با هدف كمك به فرآيند خريد و فروش فناوري بين شركتها، سرمايه‌گذاران، مراكز پژوهشي و فناوري و افراد حقيقي دارنده فناوري برگزار مي‌گردد. برگزاري نشست‌هاي تبادل فناوري داراي سابقه طولاني در جهان بوده و يكي از متداول‌ترين روشهاي انتقال فناوري بشمار مي‌رود. در اينگونه نشستها، صاحبان فناوري به معرفي آخرين توانمنديهاي فناوري خود به متقاضيان فناوري مي‌پردازند و زمينه براي انتقال فناوري مهيا مي‌گردد. عموماً انتقال فناوري به طور كامل در روز برگزاري نشست انتظار نمي‌رود بلكه شكل‌گيري ارتباط اوليه در اين خصوص و برقراري لينك‌هايي جهت تبادل فناوري در اين نشست ها شكل مي‌گيرد.

فن‌بازار ملي ايران برگزاري نشستهاي تبادل فناوري را از سال 1384 آغاز نموده و تاكنون شش نشست تخصصي در حوزه‌هاي فناوري نانو، زيست‌فناوري پزشكي، فناوريهاي مخابرات و ارتباطات،‌ خودرو، شيمي و پتروشيمي و فناوريهاي فراگستر فناوري اطلاعات برگزار نموده است.

در نشست‌هاي تبادل فناوري پس از تصويب موضوع تخصصي، از شركتهاي داخلي و يا خارجي كه به فناوري جديدي در حوزه مربوطه رسيده‌اند از يك طرف و مجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري و شركتهاي مرتبط و مصرف كننده فناوري با موضوع از طرف ديگر دعوت مي‌شود تا در يك فضاي مذاكره رو در رو، نيازها و پتانسيل‌هاي خود را با توجه به ساختاري كه در اختيار آنها قرار داده شده است، معرفي كنند. نيازهاي فناورانه قبل از برگزاري نشست در اختيار صاحبان فناوري قرار مي‌گيرد و متعاقباً فناوري‌ها و پتانسيل‌هاي ايجاد يا توسعه دانش‌فني نيز قبل از برگزاري در اختيار مصرف‌كنندگان و سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد. اين موضوع باعث مي‌شود تا در زمان برگزاري طرفين با شناخت و اطلاعات كافي در برنامه حضور يافته و راه‌حل خاص موضوع مورد علاقه خود را در برنامه جستجو كنند.